fervent

Accessory
Etimologia: del ll. fervens, -ntis ‘bullent’, participi pres. de fervēre ‘bullir’ 1a font: s. XIII, Vides
Body
    adjectiu
  1. antigament Ardent, d’una calor intensa, abrusadora.
  2. Ple de fervor. Un admirador fervent. Un catòlic fervent.