fervor

Accessory
Etimologia: del ll. fervor, -ōris, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí o femení
  1. antigament Ardor, calor intensa, abrusadora.
  2. figuradament
    1. Ardor, vehemència, d’un sentiment o amb què hom fa alguna cosa. Treballa amb molt de fervor.
    2. especialment Gran intensitat d’un sentiment d’adhesió o d’admiració. L’escoltaven amb fervor.
    3. especialment Gran intensitat dels sentiments religiosos o dels que hom posa en les pràctiques religioses. El fervor dels primitius cristians.