filet

Accessory
Etimologia: de fil
Body
  masculí
  1. Diminutiu de fil. Un filet de veu.
  2. Tros petit de fil.
  3. art Membre de motllura molt prim.
  4. fusteria i mobiliari Pla llarg i estret que, en una motllura, forma angle al costat d’una mitjacanya, d’un bordó, etc.
  5. fusteria i mobiliari Tira prima i estreta de boix que hom empra per a adornar mobles de caoba o noguera.
  6. fusteria i mobiliari Eina de fuster emprada per a fer filets a les motllures.
  7. arts gràfiques Ratlla impresa que serveix per a enquadrar estats, separar títols o columnes de text, subratllar paraules, etc.
  8. arts gràfiques Làmina de llautó o d’aliatge tipogràfic, de la mateixa alçada del tipus, emprada per a imprimir les ratlles anomenades filets.
 1. alimentació, indústries alimentàries
  1. Tros prim de carn o de peix, sense os o sense espina.
  2. Tros del llom del bou, de la vedella, etc., que no té ossos ni tendons.
  3. filet de pobre (o de llonzes) Peça de carn de boví, situada a continuació de les mitjanes, sobre l’espatlla, que es menja principalment com a bistec o guisada.
 2. heràldica Peça reduïda a la seva mínima amplària.
 3. tecnologia Sortint helicoidal d’un cargol o un vis.