filial

Accessory
Partició sil·làbica: fi_li_al
Etimologia: del ll. filialis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  1. adjectiu De fill, pertanyent al fill. Amor filial.
  2. femení economia Empresa o societat amb personalitat jurídica pròpia el capital de la qual resta majoritàriament en mans d’una altra entitat mercantil.
  3. femení Centre d’ensenyament, entitat, club, etc., que depèn d’un altre.