fit
| | fita

Accessory
Etimologia: del ll. arcaic i vg. fictus, -a, -um, participi de fīgĕre ‘clavar’; de la forma fem. ficta, extreta de locucions com petra ficta, sorgí el subst. fita ‘molló’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    1. adjectiu Dit dels ulls, la mirada, etc., fixats en un objecte. Els ulls fits en el seu semblant.
    2. fit a fit (o de fit a fit) Fixament, amb la vista fixa.
  1. masculí Fitó.
  2. masculí patologia Papil·loma cutani.