-fit
| | -fita

Body
Forma sufixada del mot grec phytón, que significa ‘planta’. Ex.: litòfit, epífit.