flama

Accessory
Etimologia: del ll. flamma, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. química física Massa gasosa en combustió, com la que en forma de llengua lluminosa i mòbil es desprèn d’un cos que crema. Les flames arribaven al sostre.
  2. front de flama motors Superfície més o menys irregular que separa la part de mescla encesa de la que encara no ho és, en el temps d’explosió dels motors d’encesa per guspira.
  3. retorn de flama motors Combustió d’una part del fluid actiu d’un motor fora del cilindre.
  4. tub de flames motors Cambra de combustió de les turbines de gas del tipus tubular.
 1. figuradament Ardor apassionat.
 2. heràldica Figura representada en forma de tres llengües de foc, arrodonida a la part inferior, generalment de gules o d’or.