fluid
| | fluida

Accessory
Partició sil·làbica: fluid
Etimologia: del ll. fluidus, -a, -um, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
  1. adjectiu
    1. Fluent, que flueix.
    2. Dit de la matèria en estat líquid o gasós.
    3. figuradament Dit de la manera d’expressar-se natural i fàcil. Llenguatge fluid. Estil fluid.
  2. masculí física Sistema material a l’interior del qual les molècules es mouen lliurement les unes respecte a les altres.
  3. fluid actiu motors Fluid que aporta el treball necessari en el funcionament de qualsevol màquina productora de moviment.