focomèlia

Accessory
Partició sil·làbica: fo_co_mè_li_a
Body
femení patologia Monstruositat en la qual els segments mitjans dels membres són atrofiats i reduïts de llargària, de manera que les mans i els peus sembla que s’insereixen directament al tronc, com en les foques.