foll
| | folla

Accessory
Etimologia: del ll. fŏllis ‘bossa, sac; cap buit, boig’ 1a font: s. XII, Hom.
Body
  1. adjectiu i masculí i femení
    1. boig 1. Un home foll. És un foll. Un projecte foll. La dansa folla de les espurnes.
    2. folla fembra antigament Prostituta.
  2. adjectiu Referint-se a una bèstia, rabiós. Un gos foll.