formal

Accessory
Etimologia: del ll. formalis, íd. 1a font: s. XV
Body
    adjectiu
  1. Relatiu o pertanyent a la forma. Causa formal.
  2. filosofia Sotmès a formalisme, a formalització. Lògica formal.
  3. lingüística formal lingüística Corrent lingüístic caracteritzat per la tendència a fer descripcions formals del llenguatge.
  4. Formulat amb precisió, explícit, en deguda forma. Amb ordre formal de comparèixer. Un compromís formal.
  5. Que té formalitat. Complirà la seva paraula: és molt formal.