formatar

Body
verb transitiu informàtica Adaptar (un suport) a un format determinat perquè el sistema hi pugui llegir i escriure dades. Formatar un disquet.