fotó

Accessory
Etimologia: del gr. phṓs, phōtós ‘llum’ (cf. electró, protó)
Body
masculí [símbol γ] física Quàntum d’energia en forma de radiació electromagnètica emès o absorbit per la matèria.