fotografia

Accessory
Partició sil·làbica: fo_to_gra_fi_a
Etimologia: de foto- i -grafia 1a font: 1864, DLab.
Body
    femení fotografia
  1. Procediment que permet d’obtenir, per mitjà de la llum i de substàncies químiques, imatges òptiques permanents sobre superfícies convenientment preparades.
  2. per extensió Estampa obtinguda mitjançant el procediment de la fotografia, especialment la còpia o positiu. És anomenada també, foto. Un àlbum de fotografies en blanc i negre, en color.