fraudulent
| | fraudulenta

Accessory
Partició sil·làbica: frau_du_lent
Etimologia: del ll. fraudulens, -ntis, íd. 1a font: s. XIII, Vides
Body
    adjectiu
  1. Que empra el frau.
  2. Que és fet amb frau.