frimari

Body
masculí història Nom del tercer mes del calendari republicà francès, corresponent a l’interval del 21 de novembre al 20 de desembre.