fruit

Accessory
Partició sil·làbica: fruit
Etimologia: del ll. fructus, -us, íd., der. nominal del verb frui, fructum ‘gaudir, sentir goig’ 1a font: s. XII, Hom.
Body
  masculí
  1. botànica Ovari desenvolupat que conté la llavor o les llavors formades.
  2. per extensió Peduncle, receptacle, etc., acrescent, poc o molt carnós i sovint comestible.
  3. per analogia Producte de la concepció, fill. El fruit de les seves entranyes. El fruit del vostre sant ventre.
  4. figuradament El fruit del seu enginy.
  1. Qualsevol producció de la terra que ret una utilitat. Aquests camps, si els regaven, donarien molt fruit.
  2. per extensió Profit, utilitat, que alguna cosa produeix. Viu dels fruits del seu treball. Treballa amb fruit. Unes gestions sense fruit. Els bons exemples donen fruit.
  3. per extensió Efecte, conseqüència. El fruit de la guerra és la misèria.
  4. dret Benefici o profit que hom pot treure d’algun bé, d’alguna propietat, etc. Fruits naturals, industrials, civils.