fullam

Accessory
Etimologia: de fulla 1a font: c. 1900, Verdaguer
Body
    masculí
  1. Gran quantitat de fulles despreses.
  2. fullatge 1.