fumall

Accessory
Etimologia: de fum 1a font: s. XV
Body
    masculí
  1. Tros de llenya a mig cremar.
  2. Brasa fumera.