funcional

Accessory
Partició sil·làbica: fun_ci_o_nal
Etimologia: de funció
Body
 1. adjectiu Relatiu o pertanyent a les funcions.
 2. adjectiu Dit d’allò que està ben adaptat a la seva funció, que respon perfectament a la funció per a la qual ha estat dissenyat. Mobiliari funcional. Arquitectura funcional.
 3. masculí àlgebra Funció d’un espai vectorial en el seu cos d’escalars, forma.
 4. adjectiu lingüística
  1. anàlisi funcional Anàlisi lingüística que té per objecte les funcions portades a terme pels objectes concrets de la llengua.
  2. canvi funcional Fenomen que s’esdevé quan un mot que pertany a una determinada classe passa a adquirir la funció definidora d’una altra.
  3. lingüística funcional Corrent lingüístic que analitza les unitats del llenguatge basant-se en les funcions que desenvolupen.
 5. adjectiu medicina Dit del trastorn o de la síndrome que no va acompanyat d’alteracions anatòmiques.