fust

Accessory
Etimologia: del ll. fūstis ‘pal, bastó’ 1a font: s. XIII
Body
    masculí
    1. dialectal antigament Fusta.
    2. construcció biga1.
  1. arquitectura i construcció Part de la columna entre la base i el capitell.