fusta

Accessory
Etimologia: deriv. de fust, segurament per imitació d’altres parelles de mots de significació semblant, però oposada: lleny/llenya, full/fulla, fruit/fruita, etc 1a font: 1129
Body
  femení
  1. fusteria Matèria llenyosa de l’arbre.
  2. ésser de bona fusta figuradament Ésser de constitució sana.
 1. Tros, objecte, de fusta. Dues fustes encaixades i dues de clavades.
  1. Part de fusta d’una construcció, d’un recipient, etc.
  2. Receptacle de fusta.
 2. esports Bastó de golf d’empunyadura llarga i cap rodó utilitzat per a fer els cops més llargs.
 3. marina, marítim Lleny, nau de fusta.
 4. música Nom genèric d’un grup d’instruments de vent de l’orquestra (oboès, clarinets, fagots, contrafagots, flautes, corns anglesos, flautins i saxòfons).