gabella1

Accessory
Homòfon: gavella
Etimologia: de l’àr. qabä̂la ‘adjudicació d’una terra o una altra cosa de valor amb el pagament d’un tribut; impost’, der. de l’arrel q-b-l ‘rebre; llogar’, amb influx del romànic gavell, gavella 1a font: 1285
Body
    femení història
  1. Impost que hom cobrava damunt la compra o la venda d’alguns articles de primera necessitat (vi, oli, sal).
  2. especialment Impost sobre la sal consistent en l’obligació de comprar-ne una determinada quantitat per cap o de pagar un tant damunt la que hom treia dels magatzems on era estancada.
  3. Magatzem on es guardaven gèneres estancats, especialment la sal.  4. Vegeu també:
    gabella2