gabinet

Accessory
Etimologia: del fr. ant. gabinet (mod. cabinet), dimin. del fr. cabine ‘cabana’, d’origen incert 1a font: 1803, DEst.
Body
  masculí
  1. Cambra destinada a l’estudi o a un treball no manual.
  2. Sala o sèrie de sales en què hom guarda aparells, objectes, etc., per a l’estudi o ensenyament d’una ciència, d’un art. Un gabinet de física.
  3. gabinet de lectura Establiment on hom pot anar a llegir diaris, revistes, llibres.
 1. Sala de treball d’un advocat, un metge, etc. El gabinet del notari.
 2. ciències polítiques
  1. Lloc on els ministres tenen consell.
  2. per extensió Conjunt dels ministres que, sota la direcció del cap del govern, constitueixen el poder executiu.
  3. per extensió Òrgan d’assistència política i tècnica del president i del vicepresident del govern i dels ministres i secretaris d’estat.
 3. gabinet negre Lloc on són obertes les cartes que semblen sospitoses.