gafa

Accessory
Etimologia: deriv. de l’ant. gafar ‘agafar’ 1a font: 1373
Body
  femení
  1. Peça de ferro emprada per a ajuntar dos objectes, subjectar l’objecte que hom treballa, fixar una peça a un suport, etc.
  2. per extensió Filferro, vareta, etc., que hom fixa a un objecte i que serveix per a agafar-lo a un suport. Unes ulleres amb gafes.
  3. Agulla d’estendre.
  4. cirurgia Petita làmina de metall amb uns ganxets als extrems, col·locats perpendicularment, emprada en comptes de sutura per a fixar els llavis d’una ferida.
  5. mecànica Peça de la ballesta que serveix per a armar-la.
  6. gafa de baixant construcció Argolla proveïda d’una pota que, encastada a la paret, serveix de suport d’un baixant.
  7. gafa de canal construcció Suport en forma de mitja lluna proveït d’una pota que hom encasta a la paret i que serveix per a subjectar una canal.
  8. gafa de pala i punta construcció Clau proveït d’una pala amb forats que serveix per a fixar peces de fusta (unides a la pala mitjançant cargols) a l’obra.
  9. gafa de punta construcció Clau de tija ampla i plana emprat per a unir els bastiments de fusta a l’obra.
 1. marina, marítim
  1. Pal d’uns dos metres de llargària, amb un ganxo o dos en un extrem, emprat per a ajudar a atracar i desatracar les embarcacions menors.
  2. Barra gruixuda, amb un ganxo a l’extrem, emprada per a corbar fustes al foc.