galiota

Accessory
Partició sil·làbica: ga_li_o_ta
Etimologia: deriv. de l’ant. galea ‘galera’ 1a font: 1395
Body
    femení construcció naval
  1. Galera petita de setze a vint rems per banda i que arborava un sol pal amb vela llatina.
  2. Barra de fusta que, en el sentit de popa a proa, descansa sobre els paraescuts i serveix de sosteniment dels quarters.