gamma

Accessory
Etimologia: del gr. gámma, lletra que en la notació medieval representa el sol2 anterior a la A (el nostre la3), primera nota de l’escala natural, i equival a ‘escala’ i, després, ‘gradació de colors’
Body
  femení
 1. Nom de la tercera lletra de l’alfabet grec [γ Γ].
 2. heràldica Peça composta resultant de la unió d’un cap amb la primera divisió d’un escut dextrat.
  1. música Fragment de l’escala musical que s’estén de tònica a tònica.
  2. Sèrie de colors graduats.
  3. figuradament Una carrera que ofereix tota una gamma de possibilitats.
 3. radiotècnia Zona de freqüències reservada a les emissions de radiodifusió.
 4. distribució (o llei) Γ estadística Llei de probabilitat de la variable contínua x, la funció de densitat de la qual és f(x)  = e-xxk-1/Γ(k) (0 < x< ∞; k> 0).
 5. funció Γ matemàtiques Funció definida per la fórmula Γ(x) = ʃ0t[x-1]e-t dt, on, si hom considera Γ real, x ha d’ésser real i major que zero, i si hom considera Γ complexa, la part real de x ha d’ésser major que zero.
 6. raigs γ física atòmica Radiació electromagnètica emesa en la desexcitació de determinats nuclis radioactius.