garbell

Accessory
Etimologia: de l’àr. ġįrbä̂l, íd. (pronunciat com guerbèl), possiblement procedent del ll. crībĕllum, íd., que ha donat també crivell 1a font: 1375
Body
    masculí
  1. Receptacle que té el fons ple de forats iguals i que serveix per a separar objectes de grandària desigual deixant passar els uns i retenint els altres.
  2. enginyeria química Màquina emprada en el garbellament de sòlids granulats.