garrafa

Accessory
Etimologia: d’origen incert, potser del persa o l’àr. qarâba ‘atuell per a transportar aigua’, a través d’un àr. vg. qaraf i després l’it. caraffa, íd. 1a font: 1653, DTo.
Body
femení Ampolla ampla, de coll curt, que sol anar revestida de vímets, d’espart, etc., per defensar-la millor dels cops.