gatge

Accessory
Etimologia: del fr. gage, íd., i aquest, del frànc. *waddi, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí
  1. Penyora.
  2. Senyal d’acceptació d’un desafiament.
    1. A Mallorca, quantitat de productes que l’arrendatari d’una possessió ha de lliurar al senyor, a més del preu del lloguer.
    2. història Paga que donava el rei o un senyor als seus soldats o servidors.