gaur

Accessory
Partició sil·làbica: gaur
Body
masculí Mamífer remugant de la família dels bòvids i de la subfamília dels bovins (Bos gaurus), de pèl curt i espès i de banyes llargues, que habita a l’Índia.