geminar

Accessory
Etimologia: del ll. geminare, íd., der. de geminus, -a, -um ‘bessó’
Body
    verb transitiu
  1. Doblar.
  2. especialment fonètica, fonologia Produir una geminació.