gendre

Accessory
Etimologia: del ll. gĕnĕr, -ĕri, íd., de la mateixa arrel que gignĕre ‘engendrar’, igual que gĕnus, -ĕris ‘naixement, raça’ 1a font: s. XIV, Jaume I
Body
masculí Marit de la filla o del fill respecte als pares d'aquests.