gènesi

Accessory
Etimologia: del ll. gĕnĕsis, i aquest, del gr. génnēsis ‘creació, generació’, der. de gígnomai ‘engendrar’, de la mateixa arrel que el ll. gignĕre (v. gènere) 1a font: s. XIV, Metge
Body
  1. femení
    1. Generació, origen.
    2. especialment Procés o manera com s’ha originat o ha pres naixença una cosa.
  2. masculí [en majúscula] Bíblia Primer llibre de la Bíblia, on hi ha la narració de la creació.