geneta

Accessory
Etimologia: d’origen incert, possiblement emparentat, però amb moltes dificultats, amb l’àr. africà ǧarnái̯ṭ, íd., potser amb influx de genet 1a font: 1284
Body
femení zoologia Mamífer carnívor del subordre dels fissípedes i de la família dels vivèrrids (Genetta genetta), de pelatge terrós amb taques fosques, que fa una forta olor de mesc, anomenat també gat mesquer.