geocentrisme

Accessory
Partició sil·làbica: ge_o_cen_tris_me
Body
masculí astronomia Sistema astronòmic que considerava la Terra com a situada al centre de l’Univers i amb tots els altres astres girant al seu entorn.