geometria

Accessory
Partició sil·làbica: ge_o_me_tri_a
Etimologia: del ll. geōmĕtria, i aquest, del gr. geōmetría, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
femení geometria Part de la matemàtica basada en la intuïció d’espai. La geometria algèbrica. La geometria analítica.