gerundi

Accessory
Etimologia: del ll. gerundium, íd., der. de gerundus, -a, -um, participi pres. passiu, temps d’obligació, ‘allò que ha de ser acomplert’, del ll. gerĕre ‘portar, dur a terme, acomplir’ 1a font: c. 1900
Body
masculí [abreviatura ger.] gramàtica Forma no personal del verb amb valor bàsicament adverbial, que acaba en -ant, -ent, i -int.