girafa

Accessory
Etimologia: del fr. girafe, i aquest, de l’àr. zärâfa, probablement a través de l’it 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení
  1. zoologia Mamífer remugant de l’ordre dels artiodàctils i de la família dels giràfids (Giraffa camelopardalis), de coll molt llarg i proveït d’una crinera.
  2. cinematografia i televisió Suport metàl·lic en forma de braç llarg, muntat damunt una plataforma amb rodes, destinat a traslladar el micròfon segons les evolucions de l’actor.