global

Accessory
Etimologia: de globus 1a font: 1911
Body
    adjectiu
  1. Total, en conjunt, sense especificar-ne les parts.
  2. Mundial.
  3. mètode global ensenyament Mètode emprat per a l’ensenyament de la lectura i l’escriptura, començant per fixar-se en una paraula o frase completa, per tal d’arribar en un segon moment a la descomposició en síl·labes i lletres.