glorieta

Accessory
Partició sil·làbica: glo_ri_e_ta
Etimologia: del fr. gloriette, íd. (s. XII), primer aplicat a un palau i després a habitacions petites o pavellons de jardí, acollidors ‘com una petita glòria’ 1a font: 1803, DEst.
Body
femení Placeta coberta en un jardí, generalment tancada per enreixats amb plantes enfiladisses.