gnom

Accessory
Etimologia: del ll. modern gnomus, creat per l’alquimista i metge suís Paracels (1493-1541) sobre el gr. gnṓmē ‘intel·ligència’, pel fet d’haver estat considerats els gnoms genis de la terra, o bé d’un gr. *gēnómos ‘el qui viu dins la terra’ 1a font: 1868, DLCo.
Body
    masculí
  1. mitologia En la mitologia nòrdica, ésser fabulós, en figura de nan, que viu en les parts interiors de la terra i guarda les mines.
  2. literatura En els contes infantils, nan.