gnosticisme

Accessory
Compareu: agnosticisme
Etimologia: de gnòstic 1a font: 1868, DLCo.
Body
masculí religió Conjunt de sistemes i sectes jueves i cristianes dels primers segles que professaven la salvació per la gnosi.