golfo

Accessory
Etimologia: del ll. gomphus, i aquest, del gr. gómphos, íd., potser a través d’un dimin. ll. pl. *gomphŭlos, d’on *gómfols i, per metàtesi, *gólfons, reduït finalment a golfos 1a font: s. XIV
Body
masculí construcció Mecanisme format per una anella de ferro ancorada al brancal d’una porta on hom introdueix un piu unit al batent de la porta i que permet d’obrir-la i tancar-la.