gom

Accessory
Etimologia: usat en l’expressió de gom a gom ‘ple del tot’, ll. vg. *culumus, ll. cl. cumŭlus, íd. 1a font: c. 1500
Body
    Mot emprat en les expressions
  1. de gom a gom locució adverbial
    1. Cobrint, l’aigua, el llit d’un riu de banda a banda. El riu va de gom a gom.
    2. Omplint completament un local, una plaça, etc. Els manifestants omplien el carrer de gom a gom.
  2. ple de gom a gom Completament ple. El teatre era ple de gom a gom.