grau

Accessory
Partició sil·làbica: grau
Etimologia: del ll. gradus, -ūs, íd., der. de gradi ‘caminar’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. [o femení] dialectal antigament Graó, esglaó.
 2. geomorfologia
  1. Pas a través d’una costa abrupta.
  2. Boca o petit canal que posa en comunicació un estany amb la mar.
  1. Punt de la riba que serveix de desembarcador.
  2. Port de mar.
  3. per extensió Barri marítim originat en un grau de ribera.
  1. Cadascun dels estats, valors, etc., d’un procés, una classificació, etc. Anàvem avançant per graus. Han establert cinc graus de culpabilitat. Interrogatori de tercer grau.
  2. per extensió Valor o mesura d’una cosa susceptible de variació. Quin grau d’amistat hi ha entre ells? Un tal grau d’insolència és intolerable. Un home eloqüent en alt grau.
  3. dret administratiu Condició personal del funcionari públic que es correspon amb un determinat nivell dels que integren la classificació dels llocs de treball de l’administració.
  4. dret civil Cadascuna de les generacions que marquen el parentiu entre les persones.
  5. dret civil En el parentiu, distància que separa les persones entre les quals hom estableix el còmput.
  6. dret penal Cadascuna de les parts en què es divideix la durada de les penes.
  7. dret processal Cadascuna de les diferents instàncies a què pot donar lloc un plet.
  8. música Nom que hom dona als sons de l’escala diatònica.
  1. especialment Cadascuna de les posicions en un ordre, especialment jeràrquic.
  2. ensenyament Cadascuna de les seccions en què s’agrupen els alumnes segons l’edat i llur estadi de coneixements.
  3. ensenyament Cadascun dels títols que hom concedeix segons els diferents nivells en què es divideixen els estudis d’ensenyament mitjà i superior.
  4. ciències militars Cadascun dels estaments dins la jerarquia militar.
 3. metrologia
  1. Cadascuna de les divisions iguals numerades d’una escala com la d’un termòmetre, d’un areòmetre, etc.
  2. física Unitat de mesura de temperatura. Els més importants són el grau Celsius (de símbol °C), el Fahrenheit (de símbol °F) i el Réaumur.
  3. geometria Unitat de mesura d’angles. Els graus més emprats són el sexagesimal i el centesimal, basats, respectivament, en la divisió sexagesimal i centesimal de la circumferència.
 4. grau de llibertat física i termodinàmica Cadascuna de les variables independents necessàries per a definir l’estat d’un sistema.
 5. grau de simetria cristal·lografia Conjunt d’elements de simetria que caracteritzen cada classe cristal·lina.