greixum

Accessory
Partició sil·làbica: grei_xum
Etimologia: de greix 1a font: 1897
Body
    masculí
  1. Greix abundant.
  2. especialment Brutícia encastada a una peça de vestir, a una paret, etc.