greny

Accessory
Etimologia: d’una variant del ll. creta (v. greda, greal), cretea i -ignum, a través d’una forma *gre(d)eny 1a font: c. 1900, Verdaguer
Body
    masculí
  1. Sortint, ple de caires i esquerdes, d’una vena de pedra.
  2. Escletxa, espai entre roques separades.