greument

Accessory
Partició sil·làbica: greu_ment
Etimologia: de greu
Body
adverbi D’una manera greu.