groller
| | grollera

Accessory
Etimologia: de l’ant. grotler ‘sabater pegot’, probablement modificació del fr. soulier, b. ll. subtelaris ‘sabata’, entès com der. de subtilis ‘fi’, pel seu antitètic grossus ‘grosser’ 1a font: 1803, DEst.
Body
adjectiu i masculí i femení Bast, grosser. Una roba de confecció molt grollera. No siguis tan groller, home! Quines paraules més grolleres dius!